KARS KAĞIZMAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kağızman´ da EBA Projesi, EBA Slogan Yarışması

Kağızman´ da EBA Projesi, EBA Slogan Yarışması

Eğitim Bilişim Ağının (http://eba.gov.tr) ilçemizde öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanımını artırmak, öğretmen ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak, EBA’ nın gelişmesine katkı sunmak amacıyla ve daha sonra yapılması planlanan projelerde kullanılmak üzere ilçemiz genelinde “EBA (Eğitim Bilişim Ağı) / Eğitim, daima…” konulu slogan yarışması düzenlenmektedir.

Yarışma Şartnamesi ve  Katılım Formu için TIKLAYINIZKAĞIZMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KAĞIZMAN’DA EBA PROJESİ

 Slogan Yarışması:

 “EBA (Eğitim Bilişim Ağı)/ Eğitim, daima…”


 1. Düzenleyen Kurum: KAĞIZMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

 

 1. Amaç:

 

Eğitimin geleceğe açılan kapısı olan Eğitim Bilişim Ağı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından her bir bireyin kullanımına ücretsiz olarak sunulan çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur.

Eğitim, hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. EBA; okulda, evde, kısacası zamandan ve mekândan bağımsız olarak ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman kullanabilir. Bu da eğitimin dört duvar dışında da gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Bu platformun amacı; bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamaktır. EBA, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler sunmakta, eğitim ve teknolojideki yenilikleri takip ederek gelişmeye devam etmektedir.

EBA’da bulunan e-içerikler, alanında uzman ekipler tarafından üretilmekte; ayrıca Türkiye’de ve dünyada dijital yayıncılık alanında önde gelen eğitim firmaları tarafından sağlanan içeriklerle de zenginleştirilmektedir. Aynı zamanda eğitim platformumuz öğretmen ve öğrenci kullanıcı kitlesinin yaptığı paylaşımlarla birlikte gittikçe büyüyen bir kaynak havuzu haline gelmiştir.

Sosyal bir platform olan EBA çatısı altında buluşan öğrenmeye ve paylaşmaya hevesli tüm bireyler Türkiye’nin dört bir köşesindeki akranlarıyla işbirliği yaparak ekip çalışması içinde bulunma fırsatını yakalayacaktır. EBA’da bulunan e-içerikler farklı öğrenme stillerine (sözel, görsel, sayısal, sosyal, bireysel, işitsel öğrenme) sahip öğrencileri de kapsamaktadır. Böylece öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçilmesi daha da kolaylaşacaktır. Bu da ezberci zihniyetten uzak, nitelikli kaynakları süzüp araştıran, yorumlayan ve bilgiden bilgi üretebilen bireylerin yetiştiği bir ülkenin temellerinin atılmasına yardımcı olacaktır.

EBA’nın sosyal ağ yapısı öğretmenleri de ortak bir paydada buluşturarak eğitime el birliğiyle yön vermelerini sağlamaktadır. Ayrıca öğretmenlerimiz, mesleki gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen eğitimler sayesinde yeni bakış açıları kazanmaktadır.

EBA, sahip olduğu detaylı raporlama sistemiyle karar vericiler için eğitimde mevcut durumun fotoğrafını çekerek geleceğin eğitim stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamaktadır. Ayrıca verilen bu anlamlı dönütler sayesinde veliler de çocuklarının aldığı eğitimin niteliğini EBA üzerinden takip ederek görebilecek, eğitimin iyileşmesine ve kalitesine katkıda bulunabilecek ve eğitimde eskisinden daha fazla rol almış olacaklardır. Artık toplum olarak eğitim tüm paydaşların sorumluluğunda olacak, katkılarımızla büyüyecek ve kendi geleceğimizi şekillendirme imkânına kavuşmuş olacağız.

Bütün bu özellikleriyle EBA; FATİH Projesinin en temel amacı olan ‘’ eğitimde fırsat eşitliği’’ ilkesini sağlamaya devam edecektir.

Eğitimin tüm paydaşlarını kapsayan EBA sizlerin katkılarıyla daha da büyüyecek, güçlenecek ve gelişecektir.

Amacımız: Eğitim Bilişim Ağının (http://eba.gov.tr) ilçemizde öğretmen ve öğrenciler tarafından kullanımını artırmak, öğretmen ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak, EBA’ nın gelişmesine katkı sunmak amacıyla ve daha sonra yapılması planlanan projelerde kullanılmak üzere ilçemiz genelinde “EBA (Eğitim Bilişim Ağı) / Eğitim, daima…” konulu slogan yarışması düzenlenmektedir.

 

 1. Konu: 

 

“Çevrimiçi sosyal eğitim platformu, zamandan ve mekândan bağımsız, dört duvar dışında, güvenilir ve incelemeden geçmiş e-içerikler, eğitim ve teknolojideki yenilikler, dijital yayıncılık, farklı öğrenme stilleri, öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli eğitime geçilmesi,  eğitimde fırsat eşitliği …” veya benzeri başka yenilikler ve kavramların yoğunlaştığı, eğitimde çağımıza uygun adımların atıldığı platform olan EBA (Eğitim Bilişim Ağı)’ nın vurgulandığı sloganlar… ya da bambaşka bir yaklaşımla; EBA hakkında toplumsal bilinci arttıran mesajları slogan haline getirmek istiyoruz.

 

Yarışma; Eğitim Bilişim Ağının kuruluş amacını anlatabilecek, kullanımını teşvik edebilecek, merak uyandıracak, anlaşılabilen ve amacı yansıtan toplumsal mesajların, “akılda kalıcılık özelliği nedeniyle slogan biçiminde” ortaya çıkarılmasını hedeflemektedir.

 

 

 

 1. Yarışma Takvimi:

Son teslim tarihi                        : 5 Nisan 2017 (17:00)
Seçici kurul değerlendirmesi                   : 15 Mayıs 2017   

Sonuçların açıklanması- Ödül töreni        :  19 Mayıs 2017

 

 1. Yarışma Koşulları

1.    Yarışma, eğitim ve tecrübeye bakılmaksızın herkese açıktır. (Öğretmen ve Öğrenci olmak üzere 2 kategoride düzenlenecektir.)

2.    Her yarışmacı istediği sayıda sloganla yarışmaya katılabilir.

3.    Yarışmaya katılanlar Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne vermekle yükümlü oldukları imzalı katılım formunda; sloganların özgün ve kendilerine ait olduğunu, bu çalışmalarla daha önce hiçbir yerde kullanılmadığını, şartname hükümlerini aynen kabul ettiklerini belirteceklerdir. Katılım formu bulunmayan sloganlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu çerçevede yarışma sonuçlandıktan sonra 3. şahıslar tarafından iddia edilecek her türlü telif hakkı taleplerinden jüri sorumlu değildir, doğacak yasal sorumlulukların tümü katılımcıya ait olacaktır.

4.    Yarışmacılar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaklardır.

5.    Yarışmada ödül alan sloganlar ek bir bedel ödenmeksizin yarışmayı düzenleyen kurum olarak Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ait olacaktır.

6.    Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yarışma yolu ile elde ettiği sloganları; televizyon, internet ve diğer her türlü ortamda yayınlama; katalog, broşür, afiş, kitap, CD, video ve diğer ortamlara alarak yayınını ve dağıtımını yapma, ayrıca yurt içi ve yurt dışındaki eğitim ve kültür kurumlarına gönderme hakkına sahip olacaktır.

7.    Seçici Kurul tarafından ödül almaya hak kazanan sloganlar, ödül töreni ile kamuoyuna sunulacak, web ortamında yayınlanacaktır. Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek tüm etkinliklerde kullanılabilecektir.

8.    Slogan çalışmalarında renk ve teknik kullanımında herhangi bir sınırlama yoktur. Slogan yazmak için kullanılan kâğıdın arkasına sadece “rumuz” yazılacaktır.

9.    Yarışmacı her slogan için ayrı bir zarf kullanacaktır.  Bu zarf üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret ve yazı bulunmayacaktır. Zarfının içinde rumuz ile, katılımcının adı, soyadı, TC kimlik numarası, okulu, iletişim bilgileri vb. bilgilerin yer aldığı imzalı katılım formu (Ekte sunulan form) konulacaktır. Slogan, Katılım formu ile birlikte kapalı bir zarf içinde okul idaresine teslim edilecek, zarfın üzerine sadece “rumuz” ve Öğrenci Kategorisi veya Öğretmen Kategorisi yazılacaktır. (Her yarışmacı kendisine bir rumuz belirleyecektir. ÖRNEK RUMUZ: “MT3011”)

10.  Okul idareleri başvuru zarflarını açmadan belirlenen tarihten önce Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne resmi üst yazı ile beraber elden teslim edecektir. Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen sloganlar yarışmaya dahil edilmeyecektir.

11.  Yapılan başvuruların ve katılımcıların kimlik doğrulaması yarışma sekreteryası tarafından yapılacaktır.

12.  Seçici Kurul, gerek gördüğü takdirde belirlenen başarı ödülünün dışında da ödül ya da belge verebilir.

 1. Slogan Yarışması Ödülleri:
  Öğrenci Kategorisinde:                                                        Öğretmen Kategorisinde:
  Birincilik Ödülü                          : 300 TL                                   Birincilik Ödülü: Tablet Bilgisayar
  İkincilik Ödülü                           : 200 TL

Üçüncülük Ödülü                       : 100 TL

 

 1. Yarışmanın Seçici Kurulu:

o    Mehmet İPEK (FATİH Projesi Eğitmeni)

o    Abdurrahim FIRAT (FATİH Projesi Eğitmeni)

o    Cumali Sabur GÜNEY (FATİH Projesi Eğitmeni, İl Koordinatörü)

o    Sercan DEMİR (Edebiyat Öğretmeni, Kağızman Anadolu Lisesi)

o    Emrah ŞİMŞEK (Türkçe Öğretmeni, Kazım Karabekir Ortaokulu)

o    Nurcan ÇAKIR (Görsel Sanatlar Öğretmeni, Kağızman YBO)

 

 1. YARIŞMA SEKRETERYASI:

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Süleyman SU (MEMUR)

 

Tel                               : 0474 351 66 23

Katılımcı Formu için       : http://kagizman.meb.gov.tr

 

 

 

 

 

Değerlendirme Kriterleri:

 

Sunulan sloganlar aşağıdaki belirtilen olan ölçütler ve puanlamaya göre değerlendirilecektir:

•    Temaya uygunluk                                          30 Puan

•    Yaratıcılık ve özgünlük                                 40 Puan

•    Teknik kullanımı ve sanatsal değer             30 Puan

 

YARIŞMA DIŞI BIRAKILACAK ESERLER:

 

• Belli bir kişiye, organizasyona, kuruma veya markaya dair sloganlar,

• Temel değerler ile örtüşmeyen, yarışma amacı ve konusu dışındaki sloganlar,

• Yazar olarak altında imzası bulunan öğrenciye ait olmayan, bir yerden tamamen ya da kısmen kopyalanıp yarışmaya gönderilen sloganlar,

• Başvuru tarihinden sonra teslim edilen sloganlar,

• Daha önce herhangi bir slogan yarışmasına katılarak ilk üç dereceye girmiş eserler,

• T.C. Anayasası ve Milli Eğitim Temel Kanunu’na aykırılık teşkil eden eserler jüri tarafından değerlendirme dışı bırakılır.

  

 

KAĞIZMAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KAĞIZMAN’DA EBA PROJESİ

 

“EBA (Eğitim Bilişim Ağı)/ Eğitim, daima…”

http://eba.gov.tr

 

SLOGAN  Yarışması Katılım Formu

2017

 

 

Rumuz

 

 

Adı Soyadı

 

 

Okulu

 

 

Telefon, Fax, Mobil telefon

 

Kategori

 

ÖĞRENCİ                               ÖĞRETMEN

(            )                               (            )

Kısaca Sloganla verilmek istenen mesaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yarışma yönetmeliğini okudum ve kabul ettim. Slogan bana aittir ve daha önce hiçbir yarışmada/mecrada yer almamıştır.

 

...../...../ 2017

 

Adı Soyadı

 

 

    İmza

HÜKÜMET KONAĞI KAĞIZMAN/KARS - ( 0 474 ) 351 66 23

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.