KARS KAĞIZMAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KANTİN İHALE İLANI (DUYURU)

KANTİN  İHALE İLANI (DUYURU)

 

 

KANTİN  İHALE İLANI (DUYURU)

 

A)  Kağızman Şehit Refik Cesur Ortaokulu   Kantin ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun  51/g maddesi,28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Okul Aile Birliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde açık arttırmayla pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.

 

  1. Şehit Refik Cesur Ortaokulu Kantini

                                      

 

B)İhale dökümanı, ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından,  Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacaktır. 

 

C)İhale Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü odasında 19 EKİM 2015 PAZARTESİ günü aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g. maddeleri gereğince açık arttırmayla pazarlık usulü ile yapılacaktır.

 

 

İHALESİ YAPILACAK  OKULUN İSİMİ İLE  İHALE TARİHİ SAATİ

 

  1. 19 EKİM 2015 PAZARTESİ GÜNÜ İHALESİ YAPILACAK OKULLAR

 

                Okulun Adı                                                                                                                                       İhale Saatleri

1-      Şehit Refik Cesur Ortaokulu KANTİNİ                                                                   10:00

           

 

D)Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.

 

                                                                               Aylık

Okulun Adı                                                 Muhammen Bedel(TL)             Geçici Teminat Miktarı(TL)

1-ŞEHİT REFİK CESUR ORTAOKULU   KANTİNİ                    1.550                                              46,5

 

                                    

                                                                   

E) . 19 EKİM 2015 PAZARTESİ günü kantin ihaleleri yapılacak olan okul adresleri ile öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.

 

OKUL ADI

ÖĞRENCİ MEVCUDU

OKUL ADRESİ

ŞEHİT REFİK CESUR ORTAOKULU  KANTİNİ 

350

Milli Egemenlik Caddesi Şahindere Mah. Kağızman YBO Yanı

TLF:  04743513004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F)İHALEYE KATILACAK İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

 

1)Dilekçe

2)İkametgâh Senedi

3)Nüfus Cüzdanı Sureti

4)Sabıka kaydı

5)Başka bir kantin çalıştırmadığına dair belge.(Kağızman  Esnaf Odasından alınacaktır)

6)Men Yasağı Olmadığına Dair Belge .( Kağızman Esnaf Odasından alınacaktır)

 

 

 

 

Yukarıda belirlenen geçici teminatın, Kağızman Mal Müdürlüğü Veznesine yatırıldığına dair Vezne Alındı Makbuzu. (Geçici teminat kesinlikle Ziraat Bankası şubelerine yatırılmayacaktır)

7)Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesinin aslı, ustalık belgesi yoksa İş Yeri Açma Belgesi,sırasıyla;kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birinin aslı,aslı yoksa  “aslı idarece görülmüştür” tasdikli veya noterce tasdik edilmiş belgeler geçerlidir.Söz konusu Belgelerin Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden alınmış olması,veya başka bir kurumdan alınmış ise gene Mesleki Teknik Eğitim Merkezlerinden Denklik İşlemleri yapılmış olan belgeler geçerlidir.Aksi takdirde istekliler ihaleye katılamazlar.  

 

8- Boş Bırakılmıştır.

 

G)İHALEYE KATILAC AK OLANLARDA ARANACAK ŞARTLAR.

1-T.C. Vatandaşı olmak.

2-Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.

3-Başka bir kantin işletiyor olmamak.

4-Gerçek kişi olmak

5-İhaleden men yasağı almamış olmak.

 

NOT: İhaleye öncelikle Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi veya İş Yeri Açma Belgesi olanlar katılacak, yoksa sırasıyla kalfalık, çıraklık, kurs bitirme belgelerinden birine sahip olanlar katılabilirler.    

H)Yüklenicinin değişmesi durumunda; okul kantinine yapılan sabit tesis masrafları, kullanım süresi ve amortisman dikkate alınarak okul, birlik, varsa ilgili meslek odası temsilcisinin ve gerektiğinde bilirkişi katılımıyla oluşturulan komisyonca takdir edilen meblağ, eski yükleniciye yeni yüklenici tarafından ödenecektir.

 

 

                         

I)Okul Kantinleri ile diğer alanlarla ilgili yapılan ihale sonrası yüklenici ile yapılan sözleşme süresi 1 (bir) yıldır. Sözleşme hükümlerine yüklenicinin uymaması halinde sözleşme tek taraflı idare tarafından süre bitimi beklenmeden fesh edilebilinmektedir. Uygun şartlar oluşmamış ise  yüklenicinin istemesi halinde ve idarenin uygun görmesi durumunda yüklenici sözleşmeyi yenileme hakkına sahiptir.Ancak;yüklenici sözleşmeyi  hangi nedenle olursa olsun yenilemeyi istemiyor ise söz konusu okulun kantin açık alanlar vs. gibi yerlerin tekrar ihalesine giremezler ve katılamazlar,veya yetkilendirerek başkalarını da bu ihalelere sokamazlar.

  

BU İHALE DUYURUSU 19 EKİM.2015 PAZARTESİ GÜNÜ  İHALESİ SAAT 10:00’NA KADAR

 GEÇERLİDİR

 

 

2-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ WEB SİTESİNDE

3-İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ  DUYURU PANOSUNDA

4-İHALESİ YAPILACAK OKULUN WEB SAYFASINDA

 

 

 

                                                KANTİN İHALE KOMİSYONU

 

/meb_iys_dosyalar/2015_10/15045906_kantin_szlemesi.pdf

HÜKÜMET KONAĞI KAĞIZMAN/KARS - ( 0 474 ) 351 66 23

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.